ابزار وبمستر

ما مي توانيم - Archive: 1391-10-1

امنيت شغلي كارگر

نوشته مدير وبلاگ:

امروزه مسئله امنيت شغلي، تبديل به يكي از دغدغه هاي اصلي كارگران شده است. كارگري كه دائما به اين فكر باشد كه آيا فردا هم صاحب شغل خواهد بود يا نه، و روح و روان او مدام با اين مسئله كلنجار برود، چگونه مي تواند براي آينده خودش برنامه ريزي مناسبي داشته باشد؟ چگونه مي توان با اين شرايط، به فكر حمايت از توليدات ملي، كار و سرمايه انساني بود؟

كارگري كه سالها با قرارداد موقت مشغول بكار ميباشد، ولي با اراده كارفرما، از كار بيكار ميشود... اين يك مسئله ي نگران كننده مي باشد... به نظر ميرسد تنظيم روابط و قراردادهاي ميان كارگر و كارفرما، نياز به يك بازنگري اساسي دارد و نقش وزارت كار در اين امر و ايجاد همدلي ميان كارگر و كارفرما از اهميت خاصي برخوردار است. اگر واقعا دغدغه حمايت از توليدات ملي، كار و سرمايه انساني را داشته باشيم، بايستي توجه كنيم كه تقويت بخش توليد در گرو تامين امنيت شغلي كارگران است.

 

در اين باره به فرمايشات رهبر معظم انقلاب هم اشاره مي نمايم:

چرا ما بايد نسبت به مصنوعات خودمان بى‌اعتناء باشيم؟ گذشت آن روزى كه وابستگان به دستگاه قدرت به دست خودشان، با بيانات زهرآگين خودشان تلقين مى‌كردند كه ايرانى قادر به توليد و ساخت نيست. آن‌ها ايران را عقب انداختند. آن‌ها به روح ابتكار و شوق كار در كشور لطمه زدند. انقلاب آمد وضع را عوض كرد. امروز جوانان ما پيچيده‌ترين كارها را دارند انجام مى‌دهند. اين همه زيرساخت در كشور به وجود آمده است براى كارهاى بزرگ، اين همه كارهاى پيچيده‌ى فنى با ذهن و ابتكار جوان ايرانى دارد انجام مى‌گيرد. مسئولين دنبال اين كارند. امروز بايد رو بياورند همه به سمت مصنوعات و توليدات داخلى؛ اين بايد يك فرهنگ شود. البته يك بخش مهم از اين هم مربوط مى‌شود به امنيت شغلى كارگران، كه اين هم بايستى همه به آن توجه داشته باشند؛ كارگر فارغ‌البال باشد؛ مطمئن باشد؛ امنيت شغلى داشته باشد. و كارفرما و كارگر، سرمايه‌گذار و كارگر، مدير كارگاه و كارگر دست به دست هم بدهند برادروار، كارها را پيش ببرند.Share

موضوعات

آمار وبلاگ و پیام صوتی

تعداد بازدید : 500028
تعداد نوشته ها : 720
تعداد نظرات : 37
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 500028
تعداد نوشته ها : 720
تعداد نظرات : 37
ADS

پیام مدیر

لوگوی ما

لوگوی دوستان

سایر امکانات

X