ابزار وبمستر

ما مي توانيم - كتاب توليد ملي

كتاب امام علي (ع)، دولت و سياست هاي اقتصادي

 

نقش دولت[1]؛ نقش دولت در اقتصاد؛ ماهيّت دولت اسلامي؛ رابطه دولت و مردم؛ وظايف دولت علوي؛ تعليم و تربيت؛ حفاظت از دين و مبارزه با بدعت ها؛ ايجاد امنيّت؛ تامين اجتماعي؛ مبارزه با تبعيض ها و بي عدالتي هاي اقتصادي؛ عمران و آبادي؛ افزايش رفاه و درآمدهاي مردم؛ نظارت بر بازار و تنظيم آن؛ جمع آوري ماليات و تنظيم بيت المال؛ منابع مالي دولت علوي؛ اندازه دولت علوي؛ دولت حداقل؛ دولت حداكثر؛ دولت متوسط؛ اختيار قانونگذاري در قلمرو آزاد؛ تشخيص اولويت ها و نيازها و عناوين ثانويه؛ ولايت بر تطبيق اقتصاد اسلامي؛ سياست هاي اقتصادي دولت علوي؛ مفاهيم كلّي؛ تعريف سياست اقتصادي؛ ساختار منطقي مسائل سياست هاي اقتصادي؛ انواع سياست هاي اقتصادي، اهداف و ابزار در اقتصاد؛ وضعيّت اقتصادي به هنگام خلافت علي)ع)؛ هدف هاي سياست هاي اقتصادي دولت علوي؛ بسط عدالت اجتماعي اقتصادي؛ عمران و آباداني (توسعه و رشد اقتصادي)؛ ثبات قيمت ها؛ روابط مابين هدف ها؛ سياست هاي اقتصادي (ابزارها و تدابير) در دولت علوي؛ سياست هاي مالي؛ زكات؛ خراج

پديد آورنده: محمدتقي گيلك حكيم آبادي

 

دانلود:

نسخه جاوا حجم 386 كيلوبايت

نسخه epud  حجم 206 كيلوبايت

نسخه اندرويد  حجم 421 كيلوبايت

نسخه pdf  حجم 718 كيلوبايت

مشاهده بر روي وب

 

منبع: سايت قائميهShare

كتاب الفباي اقتصاد اسلامي

http://www.ghaemiyeh.com/images/com_sobi2/clients/3672_img.jpg

عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ پيش گفتار؛ مقدمه مؤلف؛ اقتصاد اسلامي؛ ثروت؛ علم اقتصاد؛ دوره هاي تاريخ از نظر ماركس؛ بردگي؛ كمونيسم ساقط ميشود؛ سرمايه داري غربي و مالكيت فردي؛ بالا بردن سطح اجتماعي؛ نكاتي پيرامون صنعت و كشاورزي؛ فرصتهاي يكسان و ملاحظه نسبت؛ مسائلي چند؛ قدت پول در معامله؛ تورم؛ آسيب تورم؛ مثلث اختناق؛ چگونگي حل مشكل تورم؛ بانك؛ ارزش كالاها؛ بهره افزوده؛ عرضه و تقاضا؛ استعمار؛ شمه اي از زبانهاي استعمار؛ زمين و منابع طبيعي؛ خاتمه؛ واما مسأله كشاورزي در اسلام

مشخصات كتاب :

پديد آورنده: محمد حسيني‌شيرازي
مترجم: حسين شاهرودي
شماره: 4647

دانلود:

نسخه جاوا  حجم 407 كيلوبايت

نسخه آندرويد  حجم 449 كيلوبايت

نسخه پي دي اف حجم 936 كيلوبايت

مشاهده بر روي وب

 

منبع: سايت قائميهShare

كتاب نظري به نظام اقتصادي اسلام اثر استاد شهيد مرتضي مطهري

عناوين كتاب شامل:

پيشگفتار 11 ، مقدمه ، الف . نظري به اقتصاد اسلامي 15 ، دوگونه پيوند اسلام با اقتصاد 16 ، نظر اسلام راجع به ثروت 17 ، ب . اقتصاد سالم 21 ، بخش اول : تعريف اقتصاد و مفاهيم اقتصادي 27 ، اقتصاد چيست ؟ 28 ، روابط اقتصادي فرع بر روابط اجتماعي يعني اشتراك مساعي و تقسيم كار و وظيفه است و فرع بر محدوديت امور معاشي است 30 ، توليد 31 ، حيوان وسائل معاش خود را به صورت آماده‏اي از طبيعت دريافت‏ مي‏كند به خلاف انسان كه نيازمند به كار و توليد است ، و چون زندگي بشر اجتماعي است قهرا به كار و توليد و همچنين تقسيم و توزيع نيازمند است و اقتصاد برنامه‏اي ضرورت پيدا مي‏كند 31 ، دو نوع رابطه 32 ، روابط اقتصادي از طرفي مربوط است به وظيفه و كار و توليد ، و از طرفي‏ به حق و بهره و تقسيم 32 ، كار با ارزش منحصر به كار توليدي و كاري كه از حاجت اقتصادي برخيزد نيست 32 ، ارزش كار منحصر به كارهاي توليدي نيست 32 ، اقتصاد طبيعي و اقتصاد برنامه‏اي 32 ، روابط اقتصادي طبيعي و روابط اقتصادي قانوني و برنامه‏اي و اعتباري 32 ، تأثير روابط طبيعي و روابط قراردادي در يكديگر 33 ، آيا روابط حقوقي و قراردادي صد در صد تابع روابط اقتصادي طبيعي است ؟ 33 ، مقدار تبعيت قوانين از تكامل ابزار توليد 33 ، تأثير متقابل روابط طبيعي و روابط اعتباري در يكديگر و مسأله اصالت‏ حقوق طبيعي 33 ، مبادله 34 ، پول 35 ، ارزش 35 ، مراحل زندگي اجتماعي و اقتصادي 36 ، علم اقتصاد 37 ، دو نوع علم اقتصاد ، و يا علم اقتصاد و فلسفه اقتصاد ، و يا اقتصاد طبيعي و اقتصاد برنامه‏اي 37 ، تعريف افكار اقتصادي از نظر فلسفه اقتصادي 42 ، ثروت يا مال 45 ، معني ثروت يا مال 45 ، فرق مال و ملك 45 ، عوامل توليد ثروت 46 ، بخش دوم : مالكيت از نظر فلسفي 49 ، اصل مالكيت در غريزه بشر و حيوان 52 ، مالكيت در مواد عمومي و محصولات طبيعت 54 ، اصل غائيت 55 ، محصولات طبيعت و كار 55 ، حق عمومي در اموال شخصي 55 ، اسراف و تبذير 55 ، انسان به مقدار كاري كه روي شي‏ء صورت گرفته مالك آن شي‏ء است 56 ، محصولات كار فقط 56 ، حق اجتماع بر انسان و بر كار او 56 ، حق الهي 56 ، مقدار و حد حق اجتماع در كار فرد 57 ، تفاوت طبيعي افراد 58 ، شركت دادن افراد بالاجبار در كار يكديگر و همچنين منع افراد از كار بيشتر ظلم است 58 ، اشتراك در منابع و سرمايه‏ها غير از اشتراك در كار است 58 ، حدود اشتراكيت اسلامي 58 ، بخش سوم : ارزش 61 ، لغت ارزش 62 ، علت ارزش و تفاوت ارزشها چيست ؟ 62 ، مالكيت اعيان و مالكيت منافع 63 ، مال منحصر است به اعيان 63 ، دو شرط ارزش : مفيد بودن ، قابل اختصاص بودن 63 ، رايگان نبودن شرط نيست 64 ، آيا كار ملاك ارزش است ؟ 64 ، تنها كار مولد ارزش نيست 64 ، كار منشأ مالكيت است نه مالكيت و ارزش 64 ، آيا تعيين و تحديد قيمتها در اقتصاد مبادله‏اي صد در صد از اختيار افراد خارج است ؟ 65 ، ممكن است اقتصاد آزاد و مبادله اي باشد ولي دولت در اثر نظارت بر توليد و مصرف عامل تعيين قيمتها باشد 65 ، چرا نوسان قيمت يك چيز از حدود معيني تجاوز نمي‏كند ؟ 65 ، علت تفاوت اشياء در قيمت چيست ؟ 66 ، نوسان قيمت از نظر اقتصاد اخلاقي 73 ، لزوم نظارت بر قيمتها 73 ، انتقاد بر فرضيه كار اجتماعا لازم 75 ، آيا ارزش كار ذاتي است ؟ 77 ، آيا زمان كار مقياس سنجش كار است ؟ 79 ، اسكناس و مسأله ارزش 89 ، فلسفه حرمت رباي معاملي 90 ، رباي معاملي و رباي قرضي از لحاظ فلسفه متفاوت مي‏باشند 90 ، اشكالات فقهي و اسلامي كه مطابق نظر " ارزش = كار " پيش مي‏آيد 91 ، فروش به زيادتر از قيمت واقعي و مال الاجاره بيشتر از قيمت اصلي 91 ، اشكال ارزش اضافي در مطلق خريد و فروش‏ها و اجاره بهاها 91 ، كار مجسم عقيم نيست 92 ، مثل " كارفرما كار مي‏كند و كد بانو لاف مي‏زند " 92 ، منشأ فايده بودن بجاي مولد كار بودن 92 ، تأثير مدت در افزايش حجم سرمايه 92 ، اگر ارزش مساوي كار ، و كار مجسم غير مولد و هم افزايش ناپذير در زمان باشد سرمايه داري قابل توجيه نيست 92 ، بخش چهارم : ارزش اضافي 93 ، بازرگان قادر است بازار مصنوعي ايجاد كند 98 ، بخش پنجم : سرمايه داري و سوسياليسم از ديدگاه اسلام 111 ، نظريه " كار = ارزش " يك نظريه ضد كارگري است 129 ، سازمان و همچنين مديريت مولد ارزش است 129 ، زمان احيانا مولد ارزش است حتي در طبيعت مرده 130 ، منشأ ارزش ، مفيد بودن به علاوه نادر الوجود بودن و قابليت انحصار است و درجه ارزش مربوط به عرضه و تقاضاست 131 ، آيا اضافه ارزش از مشخصات كاپيتاليسم جديد است ؟ 132 ، آيا قدرت ايجاد ارزش هر چيز معادل است با ارزش خود آن چيزيانه ؟ 132 ، ريشه اضافه ارزش در تكنيك و صنعت است 133 ، مشخص اصلي سرمايه داري 136 ، ماشين اصلي سرمايه داري 137 ، ماشين انسان فلزي است 137 ، ماشين برده مشروع اجتماع بشري است 137 ، ماشين سرمايه متغيرتر از نيروي كار است 137 ، ماشين مظهر فكر و اراده و نيروي غيرمستقيم انسان است 138 ، سوسياليسم واژگونه 138 ، ماركسيسم از بيان دليل براي اينكه سرمايه بايد به اجتماع تعلق بگيرد عاجز است 138 ، يا ماركس اصل " ارزش = كار " را عليه سرمايه داري به كار برد ؟ 140 ، شعارهاي ماركس با اصول منطق ماركس دوتاست 140 ، نبوغ و ابتكار به كار ارزش مي‏دهد 140 ، انحصاري كردن بازارها به سود افراد ، نا مشروع است 142 ، سود بازرگاني از راه استثمار مصرف كننده نامشروع است 142 ، بر خلاف نظر سوسياليستها ، فروشها همواره به قيمت واقعي نيست و استثمار تنها در ناحيه توليد كننده نيست 142 ، منبع اصلي سرمايه داري جديد ماشين است و لهذا نامشروع است 142 ، مرز اشتراك اسلام و سوسياليسم 143 ، اشتراكيت كار 143 ، اصل " كار به قدر استعداد و خرج به قدر احتياج " 143 ، اشتراكيت سرمايه‏هاي عمومي 144 ، اسلام كار بالاشتراك اجباري را نمي پذيرد 144 ، آيا مشخص اصلي سوسياليسم مالكيت جمعي سرمايه است يا مالكيت جمعي‏ كار ؟ 144 ، شركت از نظر فقه اسلام 148 ، بخش ششم : رساله‏هاي اقتصادي ، . 1 مالكيت زمين از نظر اسلام انفال 151 ، مالكيت فردي 159 ، . 2 مسأله ارث 161 ، از نظر سوسياليستها ارث ، پدر سرمايه داري است 163 ، ارث نتيجه منطقي مالكيت است 164 ، ارث سبب تقويت روابط خانوادگي و ارتباط نسلها - يعني پدران و فرزندان و خويشاوندان - مي‏شود 164 ، ارث عامل بزرگي است براي تشويق افراد اجتماع كه به نفع اجتماع كار كنند 164 ، ادله سوسياليستها بر عدم صحت ارث : ، ارث چون موجب قطع رابطه كار و مالكيت است خلاف عدالت است 165 ، ملك فرد در عين حال ملك اجتماع هم هست 165 ، ارث موجب اختلاف و دشمني افراد خانواده مي‏گردد 165 ، اسراف ، تصرف در حق غير است بدون مجوز 169 ، . 3 سوسياليسم 177 ، مبناي سوسياليستي نظرات ماركس 179 ، جنبه مشترك انواع سوسياليزم 179 ، تعريف سوسياليزم به وسيله برتراند راسل 180 ، سوسياليزم به عنوان عكس العمل بيدادگريها و به عنوان شكل تاريخي‏ مشخص اجتماع 180 ، فلسفه تاريخ 180 ، مفهوم سوم سوسياليزم 181 ، پيشروان سوسياليسم 182 ، سوسياليزم به معني فريادي از درد 182 ، جبر تاريخ 184 ، دو نوع بحث درباره سوسياليزم 185 ، چگونه سوسياليزم علم مي‏شود ؟ 185 ، عامل روح عدالتخواهي به عنوان يك عامل تاريخي 186 ، سوسياليزم از چه نظر بايد علم شمرده شود ؟ 186 ، علم توصيفي و علم دستوري 187 ، ايراد به جبر تاريخ به شكلي كه ماركسيستها ادعا كرده‏اند در مورد سوسياليزم 188 ، نقض جبر تاريخي اقتصادي ماركسيستي 188 ، سوسياليزم حقوقي ما با جبر تاريخ منافات ندارد 189 ، محرك تاريخ 189 ، سوسياليستها با اينكه اصل تغيير شكل را عمومي مي‏دانند درباره دوره بعد از سوسياليزم سكوت كرده‏اند 190 ، مسئله مقتضيات ثابت و متغير زمان 191 ، تضاد ميان تكامل ابزار توليد و شكل قانوني استفاده از آن 191 ، سوسياليزم ماركس علمي نيست 192 ، مالكيت اشتراكي يا اجتماعي و فرق آنها 193 ، شكست سوسياليزم ماركسيستي 194 ، خوشبختي اجتماع دو شرط دارد : سازمان صحيح ، قدرت معنوي 194 ، شكلهاي مختلف سود جويي و استثمار 196 ، تعريف سوسياليسم از نظر مؤلفان كتاب " سوسياليسم " 196 ، حاكميت ملي شرط لازم سوسياليزم است 197 ، سوسياليزم را از چه راه مي‏توان علمي دانست ؟ 197 ، آيا سوسياليزم يك پديده است يا يك قانون طبيعي حاكم يا يك قانون‏ حقوقي لازم الاتباع ؟ 197 ، جبر تاريخ از نظر سوسياليستهاي غير ماركسيست و از نظر ما 198 ، سوسياليزم ماركس پس از مردود شدن جنبه جبري آن ، از جنبه علمي ساقط است 199 ، سوسياليزم ماركسيسم متكي به حقوق طبيعي نيست 199 ، سه پايه براي علمي بودن ماركسيسم 199 ، تئوري ماركسيسم اولا علمي نيست ، ثانيا به فرض علمي بودن دليل‏ نمي‏شود كه سوسياليسم ماركس سوسياليسم خاصي باشد مغاير با ساير سوسياليستها 200 ، همان طور كه نظرات فلسفي ماركس يا ماركسيسم فلسفي بر فرض صحت ، سوسياليسم ماركس را علمي نمي‏كند نظرات اقتصادي وي يا ماركسيسم اقتصادي‏ نيز قادر به توجيه علمي سوسياليسم نيست 200 ، ماركسيسم فلسفي و ماركسيسم اقتصادي 200 ، هنر ماركس 201 ، سوسياليسم و مالكيت فردي 202 ، بخش هفتم : يادداشت اسلام و اقتصاد 203 ، مسأله اضطرار 216 ، مشخصات سرمايه‏داري 220 ، مشخصات سوسياليسم 224 ، روش اقتصادي اسلام 228 ، قرآن و اقتصاد 233 ، پول و مال 235 ، بخش هشتم : يادداشت نظري به نظام اقتصادي اسلام 237 ، فهرست اعلام 243
ناشر : انتشارات صدرا ( با كسب اجازه از شوراي نظارت بر نشر آثار استاد شهيد )

پديد آورنده: مرتضي مطهري

نسخه جاوا   حجم 501 كيلوبايت

نسخه اندرويد  حجم 496 كيلوبايت

نسخه pdf  حجم 1351 كيلوبايت

مشاهده بر روي وب

منبع: سايت قائميهShare

كتاب پرس و جو با موضوع اقتصاد

http://www.ghaemiyeh.com/images/com_sobi2/clients/1781_img.jpg

شامل: نظام اقتصادي اسلام  ، اسلام و توسعه  ، تورم  ، بانكداري اسلامي  ، عدالت اقتصادي  ، مالكيت در اسلام  ، دولت و اقتصاد اسلامي  ، بيمه  ، ربا و قرض‌الحسنه  ، ساير مباحث اقتصاد

دانلود:

نسخه جاوا  حجم 614 كيلوبايت

نسخه آندرويد  حجم 607 كيلوبايت

نسخه پي دي اف  حجم 1755 كيلوبايت

مشاهده بر روي وب

 

منبع: سايت قائميهShare

كتاب امام رضا عليه السلام - زندگي و اقتصاد

http://www.ghaemiyeh.com/images/com_sobi2/clients/1842_img.jpg

عنوان و نام پديدآور: امام رضا (ع‏): زندگي و اقتصاد/ حكيمي‏، محمد، ‫۱۳۱۸‏.
‏مشخصات نشر: مشهد: آستان قدس رضوي، شركت به نشر‏‫، انتشارات، ۱۳۸۱. ‬
‏مشخصات ظاهري: ‫۱۹۰ ص‏. ‬؛ ۵/۱۰‎ x‬۵/۲۰س‏م‏.
‏فروست: انتشارات آستان قدس رضوي‏، شركت به نشر‏‫؛ ۴۶۱. ‬
‏شابك: ‫۶۵۰۰ ريال‏‬: ‫‭‎964-333-607-7‬‬؛ ‫۶۵۰۰ ريال‬‏‫: چاپ دوم‬‏‫‭964-333-845-2: ‬؛ ‫۸۰۰۰ ريال‬‏‫: چاپ سوم‬: ‫‭ 964-02-0075-1‬؛ ‫۱۰۰۰۰ ريال‬‏‫: چاپ چهارم‬‏‫‭978-964-02-1078-9: ‬
‏يادداشت: چاپ دوم‏: ۱۳۸۲.
‏يادداشت: چاپ سوم‏: ۱۳۸۳.
‏يادداشت: چاپ چهارم: ۱۳۸۷.
‏يادداشت: كتابنامه به صورت زيرنويس‏.
‏موضوع: علي‏بن موسي (ع‏)، امام هشتم‏، ۲۰۳ - ۱۵۳ ق‏. -- نظريه درباره اقتصاد
‏موضوع: اسلام و اقتصاد
‏شناسه افزوده: شركت به‏نشر (انتشارات آستان قدس رضوي)
‏رده بندي كنگره: ‫‬‭BP۲۳۰/۲‏‫‬‭‭/ح‏۸‮الف‏‬۸ ۱۳۸۱
‏رده بندي ديويي: ‫‬‭۲۹۷/۴۸۳۳
‏شماره كتابشناسي ملي: ‭م‏۸۱-۳۴۴۴۲
عناوين اصلي كتاب شامل:
مشخصات كتاب؛ پيشگفتار؛ اصل مالكيت؛ حدود و شرايط مالكيت؛ پديده‏ي فقر؛ علل و عوامل فقر؛ مبارزه با فقر؛ كار و عمل؛ تعاون و مددكاري اجتماعي؛ اخوت اسلامي و خاستگاه اقتصادي آن؛ مسئوليت دولت؛ پديده‏ي سرمايه‏داري؛ انتظار سامان يابي زندگي؛ كرامت انسان و حقوق او؛ پاورقي

پديد آورنده: محمد حكيمي

دانلود:

نسخه جاوا  حجم 383 كيلوبايت

نسخه آندرويد  حجم 433 كيلوبايت

نسخه پي دي اف  حجم 831 كيلوبايت

مشاهده بر روي وب

 

منبع: سايت قائميهShare

موضوعات

آمار وبلاگ و پیام صوتی

تعداد بازدید : 499419
تعداد نوشته ها : 720
تعداد نظرات : 37
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 499419
تعداد نوشته ها : 720
تعداد نظرات : 37
ADS

پیام مدیر

لوگوی ما

لوگوی دوستان

سایر امکانات

X